Algemene Voorwaarden

Door het gebruik van de website van en het bestellen bij Smartshop-Seedshop.com gaat u akkoord met het volgende:

Het gebruik van de website van en het plaatsen van bestelling bij Smartshop-seedshop.com is voorbehouden aan personen van 18 jaar en ouder.

Door het plaatsen van een bestelling bij Smartshop-seedshop.com accepteert u alle verantwoordelijkheid betreffende de legale status van de producten die u zullen worden toegestuurd. Alle producten op de website zijn wettelijk toegestaan in Nederland. Wij kunnen echter geen uitsluitsel geven over de wettelijke status van enig product in enig ander land, omdat het voor ons onmogelijk is op de hoogte te zijn van de aldoor veranderde wetgeving in alle landen. Wij kunnen geen enkele informatie verstrekken over de wettelijke status van een product in uw land. WE KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR IN BESLAGGENOMEN ZENDINGEN DOOR DOUANE OF POSTBEDRIJVEN, DIT IS HET EIGEN RISICO VOOR DE KLANT. U accepteert de verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen van de wetten, importbepalingen en douanereglementen die in uw land van kracht zijn alvorens te bestellen en u verklaart dat de invoer van de bestelde producten in uw land wettelijk is toegestaan. Wij zetten op geen enkele wijze aan tot illegaal gebruik van onze producten. Wij raden u aan bij twijfel uw advocaat of locale overheid te raadplegen.

Smartshop-seedshop.com garandeert op geen enkele wijze dat de informatie en producten op deze website verkrijgbaar, toepasselijk of wettelijk is toegestaan buiten Nederland. De informatie die door Smartshop-seedshop.com wordt verstrekt via deze website, links naar of van andere websites, of door zijn werknemers per telefoon, email of enige ander communicatiemiddelen zijn strikt educatief en informatief. Deze informatie moet nooit worden beschouwd als een aanbeveling om tot bepaalde handelingen over te gaan. Het gebruik van deze informatie voor verboden activiteiten is geheel op eigen risico. Smartshop-seedshop.com beweert op geen enkele wijze dat de informatie op deze website nauwkeurig, volledig en/of actueel is.

Deze website mag niet worden bezocht, getoond of anderszins worden bekeken in landen waar dit in strijd is met de wet of douanereglementen.

Smartshop-seedshop.com claimt op geen enkele wijze dat zijn producten geschikt zijn voor het behandelen, genezen of voorkomen van enige ziekte of aandoening. Smartshop-seedshop.com geeft geen specifieke, medische adviezen.

Gebruik onze producten niet wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, diabetes of enige andere lichamelijk aandoening. Gebruik onze producten niet tijdens zwangerschap of borstvoeding. Gebruik onze producten niet in combinatie met MAO-remmers of enig ander medicijn. Autorijden en het gebruik van zware machines dient te worden vermeden bij het gebruik van onze producten. Raadpleeg bij twijfel altijd een arts en volg diens adviezen op. Bewaar onze producten buiten bereik van kinderen.

U accepteert de volledige aansprakelijkheid voor alle letsel, schade, strafmaatregelen, verlies van inkomen of bezittingen die onstaan door aankoop, consumptie, gebruik en/of misbruik van een product van Smartshop-seedshop.com. Het bedrijf en zijn eigenaars, vertegenwoordigers en werknemers zijn niet verantwoordelijk voor het handelen van klanten.

De verzending van onze produkten geschiedt zo veel mogelijk via brievenbuspost. Niet aangekomen of kwijtgeraakte zendingen(om welke reden dan ook) worden onder geen enkel beding vergoed.

Deze website maakt gebruik van tracking cookies voor het bijhouden van enkele instellingen. Zonder deze cookies kan de webshop niet optimaal functioneren. Tevens worden er algemene website statistieken bijgehouden, maar het is mogelijk om u hiervoor uit te schrijven.

Alle illustraties, foto’s, design, teksten en logo’s vallen onder het copyright. De verspreiding, publicatie en het gebruik voor commerciële doeleinden is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming van smartshop-seedshop. Alle rechten voorbehouden

Bedrijfsinfo

4planets.com/smartshop-seedshop.com, bergstraat 31, 5611JX Eindhoven, The Netherlands/Holland, Email: info@4planets.com, Bankrek: NL88ABNA0454341156

SMARTPLANET BV

NL858933408B01

Kvk: 71994327

© smartshop-seedshop.com - webshop door My Webshop
Smartshop Seedshop