Privacy

Smartshop-seedshop.com respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en draagt zorg voor de uiterst zorgvuldige behandeling van alle gegevens die door haar klanten worden vestrekt. Gegevens van klanten worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van bestellingen.

Indien U een bestelling plaatst bij 4planets.com dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Smartshop-seedshop.com. Smartshop-seedshop.com verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering/afhandeling van uw bestelling en die onze privacyvoorwaarden respecteren. U kunt natuurlijk ook altijd als klant kiezen voor de mogelijkheid ” afrekenen zonder account” , uw gegevens worden dan helemaal niet in onze database opgeslagen.

Hebt U toch gekozen voor de mogelijkheid om te bestellen middels een persoonlijk account, dan krijgt U door in te loggen telkens weer toegang tot al uw persoonlijke gegevens, welke U zelf, op elk gewenst moment kunt wijzigen of verwijderen. Veel plezier op onze site.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Smart Planet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@4planets.com.
Smart Planet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Smart Planet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@4planets.com.

© smartshop-seedshop.com - webshop door My Webshop
Smartshop Seedshop